XXV posiedzenie Senatu RP

Date : 11 czerwca 2021

W czwartek zakończyło się dodatkowe, jednodniowe posiedzenie Senatu RP, w trakcie, którego najważniejszym punktem porządku obrad była nowelizacja ustawy o płacach minimalnych w ochronie zdrowia.

Głównym celem ustawy jest zagwarantowanie minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników ochrony zdrowia. Nowelizacja zakłada, że od 1 lipca 2021 r. (a nie jak przewidywała pierwotnie ustawa od 31 grudnia 2021 r.) żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Za przyjęciem ustawy z poprawkami głosowało 98 senatorów. Nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu. Przyjęte poprawki zakładają m.in. podwyższenie współczynników pracy, według których od 1 lipca wyliczana będzie minimalna pensja dla personelu zatrudnionego w sektorze ochrony zdrowia oraz wprowadzają mechanizm wzrostu współczynnika pracy wraz z podniesieniem kwalifikacji zawodowych pracownika od miesiąca następnego po uzyskaniu przez niego dodatkowych kompetencji.   

W trakcie czwartkowego posiedzenia Senat zapoznał się również z informacją o działaniach rządu RP w sprawie sytuacji na Białorusi, w tym represji wobec mniejszości polskiej, którą przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marcin Przydacz.

XXV posiedzenie Senatu RPXXV posiedzenie Senatu RP
@