„Champion Powiatu Gorlickiego”

Date : 8 czerwca 2021

„Champion Powiatu Gorlickiego” to ustanowiona przez Zarządu Powiatu Gorlickiego nagroda dla najlepszych w danym roku sportowców, działaczy oraz pasjonatów sportu. Nagroda ma na celu uhonorowanie w sposób szczególny ludzi zasłużonych dla sportu w powiecie gorlickim.

To właśnie dziś, po raz pierwszy, w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach, odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczone zostały statuetki „Champion Powiatu Gorlickiego 2021”.

Nagrody przyznane zostały m.in. dla najlepszego sportowca, trenera, działacza i sponsora roku, a także dla najlepszej drużyny.

Gala rozpoczęła się od koncertu podopiecznych z Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach, którzy zadbali o oprawę muzyczną imprezy. Następnie wszystkich uczestników wydarzenia przywitała pani Maria Gubała – Starosta Gorlicki. Wśród zaproszonych gości był również senator Wiktor Durlak, który wręczał statuetki oraz dyplomy dla wyróżnionych.

Najlepszym sportowcem roku został pan Maciej Serafin. Za najlepszą imprezę sportową roku uznano Wyścig Górski Magura Małastowska, natomiast trenerem roku został pan Leszek Ptak. Ponadto nagrodę dla najlepszego działacza otrzymał pan Adam Rachwał, a sponsorem roku została pani Iwona Rudek.

„Champion Powiatu Gorlickiego”„Champion Powiatu Gorlickiego”
@