Interwencje/petycje obywatelskie

Senator Wiktor Durlak interweniuje i jest gotów służyć Państwu pomocą w rozmaitych sprawach, a zwłaszcza tych, które mają związek z osobami lub grupami społecznymi znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji. 

Senator ma prawo podjąć – w ramach wykonywania swoich obowiązków senatorskich – interwencję w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej, dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców. Ma prawo także zaznajamiać się z tokiem załatwiania interwencji. Organy i jednostki, wobec których senator podjął interwencję, są zobowiązane w ciągu 14 dni zawiadomić senatora o stanie rozpatrywania sprawy i uzgodnić z nim termin jej załatwienia. Kierownicy organów i jednostek są zobowiązani niezwłocznie przyjąć senatora, który przybył ze sprawą, i udzielić mu wyjaśnień i informacji (art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora).

W celu zgłoszenia sprawy zapraszamy do odwiedzin lub kontaktu:

Biuro Senatora RP Wiktora Durlaka

ul. Kazimierza Wielkiego 2

33-330 Grybów

tel:  18 555 70 70

email: biuro@wiktordurlak.pl

Godziny otwarcia: 

pon. 9.00 – 17.00
wt. 8.00 – 16.00
śr. 8.00 – 16.00
czw. 9.00 – 17.00
pt. 8.00 – 16.00

Witam!

Proszę o wpisanie wiadomości lub kontakt na adres biuro@wiktordurlak.pl


Interwencje/petycje 1
Interwencje/petycje 2
Interwencje/petycje 3
Interwencje/petycjeInterwencje/petycje
@