Prace w komisjach senackich

Date : 1 czerwca 2020

Senackie komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawcza, zakończyły prace nad ustawą o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Na połączonym posiedzeniu, komisje pozytywnie zarekomendowały większość poprawek zgłoszonych do ustawy dotyczącej wyborów prezydenckich. Większość z nich miała charakter techniczno-legislacyjny i redakcyjny.

W trakcie prac komisji wycofana została także budząca wiele kontrowersji (złożona w ubiegłym tygodniu) wspólna poprawka Wicemarszałek Gabrieli Morawskiej-Staneckiej (Lewica) i Wicemarszałka Michała Kamińskiego (PSL),  zakładająca, że ustawa wejdzie w życie dopiero 6 sierpnia 2020 r.

Wśród przyjętych poprawek znalazły się także propozycje zmian zgłoszone przez Wicemarszałka Marka Pęka (PiS). Poprawki te przewidują m.in., że wyborca głosujący w kraju , który  w dniu głosowania przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ‒ niezwłocznie po doręczeniu pakietu wyborczego powinien wypełnić kartę do głosowania, włożyć ją do koperty na kartę do głosowania, zakleić, kopertę tę umieścić w kopercie zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu, zaadresować kopertę zwrotną, wskazując adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej, i oddać kopertę zwrotną odpowiednio upoważnionemu pracownikowi Poczty Polskiej albo upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy.

Być może jeszcze dziś, Senat będzie glosował nad przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów na prezydenta RP

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@