Jubileusz 100-leci urodzin św. Jana Pawła II, wielkiego Polaka, którego pontyfikat wywarł istotny wpływ na historię świata, Europy, naszej Ojczyzny i Kościoła.
Jego nauczanie, pielgrzymowanie do Ojczyzny było ciągłym wołaniem o zachowanie naszej narodowej, chrześcijańskiej tożsamości. Uświadamiał nas i wskazywał drogę do wolności. Jego wybór na stolicę Piotrową poderwał rodaków i przywrócił jedność Polaków.

Sądecczyzna jest szczególnie związana z osobą metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły, późniejszego Ojca Świętego. Tutaj wypoczywał wędrując pieszo, odwiedzał parafie, a w 1999 r. na starosądeckich błoniach kanonizował nasza patronkę – św. Kingę.

Dlatego też w ten dzień uczciłem Wielkiego papieża i rodaka w miejscach, w których bywał: w Nowym Sączu przed jego monumentalnym pomnikiem oraz w Starym Sączu, gdzie znajduje się jedyny w Polsce, zachowany w pierwotnym stylu i miejscu, ołtarz papieski, przy którym złożyłem wiązankę i wraz z Kordianem  i mieszkańcami Starego Sącza odśpiewaliśmy Barkę.

Św. Janie Pawle II – nasz rodaku – módl się za nami i Ojczyzną!

100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II
@