Posiedzenie Komisji Senackich

Date : 27 maja 2020

W czwartek, 21 br. maja Senat rozpoczął prace nad ustawą o zasadach organizacji wyborów prezydenckich z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Na połączonym posiedzeniu trzech komisji senackich: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawczej, senatorowie zapoznali się m.in. z opiniami ekspertów oraz konstytucjonalistów dotyczącymi organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r. W obradach udział wzięli również przedstawiciele PKW, MSZ i RPO.

We wtorek, 27 maja komisje wznowiły prace nad ustawą ws. organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r. W trakcie burzliwej dyskusji senatorowie zgłaszali swoje zastrzeżenia i wątpliwości dotyczące ustawy. Komisje będą kontynuować prace nad ustawą w sprawie organizacji wyborów prezydenckich w najbliższy poniedziałek, 1 czerwca br.

Ustawa o zasadach organizacji wyborów prezydenckich przewiduje, że głosowanie odbędzie się metodą „mieszaną” – w lokalach wyborczych oraz dla chętnych – korespondencyjnie. Ustawa zakłada również możliwość ponownej rejestracji kandydatów, którzy mieli wziąć udział w wyborach prezydenckich 10 maja (bez konieczności ponownego zbierania podpisów poparcia), a także daje prawo startu nowym kandydatom.

W środę, 27 maja na posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senatorowie debatowali m.in. na temat wsparcia polskiej oświaty za granicą. Senator Wiktor Durlak dopytywał przedstawicieli resortu edukacji o ilość wniosków składanych przez nauczycieli, którzy są zainteresowani pracą na rzecz Polonii za granicą oraz czy środki zagwarantowane na ten cel są wystarczające. Jak wynika z udzielonej odpowiedzi, wniosków nauczycieli nie jest zbyt wiele, a środki na ten cel są zabezpieczone.

W trakcie posiedzenia Komisji, Senatorowie zapoznali się również z  informacją Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Jana Dziedziczaka na temat finansowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 r.

Minister Jan Dziedziczak poinformował m.in., że w związku z koniecznością zapewnienia funkcjonowania organizacji i instytucji polonijnych podjęta została decyzja o uproszczonym trybie ubiegania się o środki na pomoc Polonii z pominięciem konkursu ofert. Minister podkreślił, że w kolejnych latach przeprowadzony zostanie konkurs ofert.

Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą zapewnił również senatorów, że w pierwszym kolejności zadbano o media polonijne i polskie poza granicami, z uwagi na ich kulturotwórczą, integrującą rolę i podtrzymywanie polskiej tożsamości narodowej, a także funkcje, które pełni radio, media internetowe w czasach epidemii.

Źródło:https://www.senat.gov.pl/

Posiedzenie Komisji SenackichPosiedzenie Komisji Senackich
@