Dzień Samorządu Terytorialnego to święto, które upamiętnia wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. Były to pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory w III RP.

Dzień Samorządu Terytorialnego został uchwalony przez Sejm RP w 2000 roku, na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. Data obchodów to oczywiście 27 maja. W odrodzonej Polsce po 1989 roku rozpoczął się wtedy proces reformowania ustroju państwa, decentralizacji władzy i stopniowego przekazywania jej w ręce obywateli. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory samorządowe do rad gmin i miast, będące równocześnie pierwszymi w pełni wolnymi wyborami po II wojnie światowej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiając święto samorządu terytorialnego wyraził uznanie i szacunek wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego powstania i działalności. Pracownicy samorządowi to m. in: radni, wójtowie gmin, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie i marszałkowie, pracownicy samorządowi, członkowie związków i stowarzyszeń samorządowych.

Samorząd terytorialny w Polsce zgodnie z konstytucją wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trójstopniowa struktura samorządu terytorialnego: samorząd gminny, samorząd powiatowy, samorząd województwa. Wcześniej (1990 – 1998) samorząd terytorialny istniał tylko na szczeblu gminy. Samorząd terytorialny funkcjonował również w II RP i w okresie Polski Ludowej do 1950 roku, kiedy to jego miejsce zajął system rad narodowych.

Obchody Dnia Samorządu terytorialnego obejmują cały kraj i ich forma zależy od konkretnej gminy. Są to m.in. uroczyste sesje rady gminy, koncerty, festyny, wystawy, otwarte debaty z politykami, konferencje, zawody sportowe, pokazy strażackie.

Reforma samorządowa powszechnie uważana jest za jedną z najlepszych w III RP.

27 maj Dzień Samorządu Terytorialnego27 maj Dzień Samorządu Terytorialnego
@