Prace w komisjach senackich

Date : 26 lipca 2023

W tym tygodniu odbyły się posiedzenia komisji senackich, które poprzedziły rozpoczęcie obrad  Senatu.
Sytuacja Polonii w Afryce, Azji oraz krajach Bliskiego Wschodu była jedynym z tematów posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Informacje w tym zakresie przedstawił podsekretarz stanu w MSZ Paweł Jabłoński. Według szacunków MSZ obecnie w Afryce, Azji i krajach Bliskiego Wschodu żyje ok. 115 tys. Polaków, którzy ze względu na duże rozproszenie nie stanową licznych oraz wpływowych grup w poszczególnych państwach. Jednym z krajów gdzie żyje spora grupa Polaków tj. ok 10 tys. jest RPA – ma to związek z uchodźcami z armii Andersa ewakuowanymi w 1942 r. z ZSRR. Podobna liczba naszych rodaków zamieszkuje obecnie także Chiny – osoby młode, dysponujące wykształceniem i specjalistyczną wiedzą, wyjeżdzające do pracy, które nie są zainteresowane tworzeniem organizacji polonijnych.

Wiceminister Jabłoński podczas posiedzenia komisji wspomniał również o dużej liczbie polskich księży misjonarzy pracujących w tym regionie świata. Jest ich około tysiąc osób, najczęściej kierują parafiami, prowadzą szkoły, domy dziecka oraz organizują pomoc medyczną. Mówiąc natomiast o wyzwaniach jakie stają przed państwem polskim, wiceminister Jabłoński zwrócił uwagę na potrzebą opieki nad polskimi cmentarzami i miejscami pamięci (w krajach Afryki i Azji znajduje się ponad 100 cmentarz i miejsc pamięci, a liczba polskich grobów na tym obszarze wynosi 8 tys.) oraz na zapewnienie szerszego dostępu do nauki języka polskiego dla Polonii.

Z kolei Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej negatywnie zaoponowała przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. Nowelizacja rozszerza grupę ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego uprawnionych do wyznaczania przedstawicieli strony samorządowej w Komisji Wspólnej. Zgodnie z nowymi przepisami włączone do niej mają zostać Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS) i Związek Samorządów Polskich (ZSP). Zmienić się ma również sposób wyznaczania przedstawicieli strony samorządowej w Komisji Wspólnej.

Natomiast podczas wspólnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej z Komisją Infrastruktury senatorowie opowiedzieli się za przyjęciem bez poprawek ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych. Nowe przepisy mają ułatwić gminom nabywanie terenów (pozostających w ich władaniu) zajętych przez co najmniej 20 lat pod ogólnodostępne drogi, które nie są jednak zaliczone do kategorii dróg publicznych, a są drogami utwardzonymi, po których odbywa się ruch pojazdów i pieszych.

 

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@