Prace w Komisjach Senackich

Date : 17 czerwca 2020

W dniach 16-17 czerwca odbyły się posiedzenia senackich komisji.

Połączone komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,  Budżetu i Finansów Publicznych  oraz  Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej pracowały nad ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. Tarcza 4.0), którą Sejm uchwalił na początku czerwca.  

Ustawa ta wprowadza m.in. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, ułatwienia w realizacji zamówień publicznych, pakiet osłonowy dla samorządów, ochronę przed przejęciem spółek przez podmioty spoza Unii Europejskiej, ułatwienie dostępu do wakacji kredytowych oraz dostosowanie rynku pracy do wyzwań COVID-19.

Senatorowie wysłuchali opinii gości i ekspertów zaproszonych na wspólne posiedzenie komisji, omówili zaproponowane przez senackich legislatorów zmiany do ustawy (głównie o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym) oraz zgłosili swoje poprawki. Uwagi do ustawy zgłosili także samorządowcy.

Wspólne posiedzenie połączonych komisji zakończyło się blokiem głosowań nad zgłoszonymi poprawkami.

W trakcie posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senatorowie zapoznali się m.in. z informacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat organizacji wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. przez obywateli polskich za granicą.

Szymon Szynkowski vel Sęk, wiceminister odpowiedzialny m.in. za współpracę z Polonią powiedział, że w trudnej sytuacji pandemii udało się utworzyć 169 obwodów wyborczych w 86 krajach.

Poinformował również, że sposób przeprowadzenia wyborów w danym kraju został dostosowany do rekomendacji każdego z państw w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, dlatego w 14 krajach będzie możliwe tylko osobiste oddanie głosu (np. w Kazachstanie i Uzbekistanie ), a w 20 państwach wybory będą odbywać się jedynie korespondencyjnie (np. w Argentynie, Francji, Maroku czy we Włoszech). Osobiście lub korespondencyjnie będzie można oddać głos w 52 krajach, m.in. w Austrii, Australii, Estonii, Grecji, Mołdawii, Słowacji, Szwecji.

Odpowiadając na pytania senatorów, wiceminister przyznał również, że z powodu pandemii, niektóre z państw nie wydały zgody na organizację wyborów w żadnej formie.

Senatorowie wysłuchali także informacji na temat działań placówek konsularnych na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Niestety, część z nich, ze względu na trwającą epidemię, musiały zawiesić realizacje niektórych projektów lub zmienić ich formułę

Prace w Komisjach SenackichPrace w Komisjach Senackich
@