Prace w komisjach senackich

Date : 16 czerwca 2021

Podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senatorowie zapoznali się z informacją na temat sytuacji mniejszości polskiej na Ukrainie. Omówione zostały również programy wsparcia przewidziane na lata 2020-2022 dla Polaków mieszkających na terenie Ukrainy.

W trakcie posiedzenia Komisji głos zabrał m.in. Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymon Sękowski vel Sęk, który podkreślił, że do mniejszości polskiej na Ukrainie płynie szeroki strumień pomocy, wydawanych jest bardzo dużo Kart Polaka, a osoby mieszkające na Ukrainie stanowią szczególną grupę zainteresowania polskich władz. Zwrócił również uwagę, że obecnie najbardziej niepokojącą kwestią, dotyczącą naszych rodaków na wschodzie, jest wdrażana na Ukrainie reforma edukacji, która może pogorszyć sytuację szkół z polskim językiem nauczania. W związku z tym, rządy obu państw pracują nad umową, która dotyczyć ma polskiej oświaty na Ukrainie i ukraińskiej w Polsce. Obecnie na Ukrainie funkcjonują 522 polskie szkoły, w których kształci się ponad 66 tysięcy uczniów.

Z kolei Pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak, podczas posiedzenie Komisji, poinformował o pracach związanych z utworzeniem systemu stypendialnego dla młodych Polaków, zaangażowanych w działalność Polonii, którzy po odbyciu studiów w Polsce chcieliby pozostać na Ukrainie. W przygotowanie programu stypendialnego zaangażowany jest resortu nauki i edukacji oraz Narodowa Agencją Wymiany Akademickiej.

W dyskusji głos zabrał również Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Badowski, który przedstawił szczegóły dotyczące formuły wsparcia mniejszości polskiej w postaci konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”. W ramach konkursu organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów wsparcia w sześciu obszarach takich jak: edukacja, rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie, media polonijne, wydarzenia polonijne oraz budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne.

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@