Prace w komisjach senackich

Date : 17 lutego 2021

Sytuacja szkolnictwa polskiego na Białorusi była przedmiotem obrad ostatniego posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Zainteresowanie Komisji tą sprawą nie jest przypadkowe i ma związek z planowanymi przez rząd Białorusi zmianami w prawie, które mogą doprowadzić do eliminacji nauki języka polskiego z systemu edukacji w tym państwie.

Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji polskiego szkolnictwa na Białorusi oraz planowanych przez rząd tego kraju zmian omówili przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi – Andżelika Borys i Andrzej Poczobut.

Z przekazanych członkom Komisji informacji wynika, że w ostatnich pięciu latach o 1000 osób zmniejszyła się liczba uczniów mogących uczyć się języka polskiego w polskich szkołach, funkcjonujących w systemie państwowym. Działacze polonijni wyrazili także swój niepokój, związany z planami uchwalania Kodeksu o Edukacji Republiki Białorusi. Ich zdaniem wejście w życie nowych przepisów spowoduje zmianę statusu dwóch działających w systemie państwowym na Białorusi polskich szkół w Grodnie i Wołkowysku – zgodnie z nowymi przypisami szkoły, w których teraz językiem wykładowym jest polski, staną się dwujęzyczne.

Kolejne kontrowersyjne zmiany, jakie mają zostać wprowadzone w białoruskim systemie szkolnictwa, dotyczą z kolei uprawnień organów władzy lokalnej i Ministerstwa Edukacji RB do decydowania o języku obowiązującym przy zdawaniu przez uczniów egzaminów maturalnych, a także o języku wykładowym wielu przedmiotów. Zdaniem przedstawicieli ZPnB mogą one doprowadzić do sytuacji, w której egzaminy będą się odbywać wyłącznie w języku rosyjskim.

Ponadto działacze ZPnB zwracali uwagę, że po likwidacji nauki języka polskiego w szkołach w systemie państwowym, władzę Białorusi będą dożyły do ograniczenia nauczania w języku polskim również w szkołach społecznych, w których aktualnie uczy się 60 proc. polskiej młodzieży na Białorusi.

Obecni także na posiedzeniu Komisji przedstawiciele rządu zapewnili, że dostrzegają problemy przedstawione przez działaczy ZPnB, a sprawy związane z zachowaniem polskiej oświaty na Białorusi są dla ich priorytetem. Zwrócili również uwagę, że polskie władze podejmują stosowne działania w celu ochrony statusu polskich szkół w Grodnie i Wołkowysku i dążą do zawieszenie prac nad zmiaanami w Kodeksie Edukacji.

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@