Prace w komisjach senackich

Date : 5 stycznia 2021

Tuż po Nowym Roku, w poniedziałek 4 stycznia, odbyły się posiedzenia komisji senackich, których prace w większości zdominowane zostały przez analizę budżetu na 2021 r.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej pozytywnie zaopiniowała ustawę budżetową na 2021 r. w zakresie jaki jest przedmiotem jej działalności. Senatorowie zapoznali się m.in. z wydatkami zaplanowanymi na działalność Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i administracji publicznej. W trakcie posiedzenia Komisji senatorowie poruszyli również kwestię wysokości subwencji ogólnych dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

Również Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą pracowała nad ustawą budżetową. Przedmiotem zainteresowania senatorów były zaplanowane w budżecie na 2021 r. środki finansowe, które mają zostać przeznaczone na pomoc Polonii i Polakom za granicą. W toku prac Komisja jednogłośnie poprała poprawkę zgłoszoną przez senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego, która zakłada zmniejszenie o 10 mln zł ogólnej rezerwy budżetowej przeznaczonej na wydatki bieżące jednostek budżetowych i przeniesienie tej kwoty do części budżetu Kancelarii Senatu, z przeznaczeniem na dotacje i subwencje dla fundacji i stowarzyszeń zajmujących się wsparciem Polonii.

Ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości była z kolei przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia Komisji Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury. Ustawa nazywana „lokal za grunt” ma przede wszystkim na celu wprowadzenie nowych instrumentów, które będą sprzyjać inwestowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli z wykorzystaniem modelu współpracy między samorządami i inwestorami. Przepisy w uproszczeniu zakładają, że gmina za oddanie gruntu pod budowę mieszkań ma otrzymać w zamian od inwestora część lokali, które mają zwiększyć zasób mieszkaniowy gmin (mieszkania komunalne, czynszowe i społeczne). Połączone komisje przyjęły ustawę bez poprawek.

fot.senat.gov

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@