Posiedzenia Senatu RP

Date : 30 listopada 2022

W tym tygodniu odbyły się dwa posiedzenia Senatu RP. Pierwsze z nich miało szczególny, uroczysty charakter – obrady Senatu odbyły się 28 listopada, w 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej. Z tej okazji, w uroczystym posiedzeniu uczestniczyli m.in. Prezydent RP Andrzej Duda, Marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz ministrowie, przedstawiciele władz państwowych, byli marszałkowie i premierzy. Obradom przysłuchiwali się także byli senatorowie, a swoje przemówienie wygłosiły najważniejsze osoby w Państwie. Ponadto, w trakcie obrad, senatorowie jednogłośni przyjęli okolicznościową uchwałę, w której podkreślono szczególną rolę i znaczenie Senatu w historii Polski.

Podczas kolejnego, 54. posiedzenia Senatu RP, reprezentanci izby wyższej rozpatrzyli 6 ustaw, zapoznali się z informacją o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, a także podjęli dwie uchwały okolicznościowe ustanawiające 2023 rok rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego oraz Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

Senat bez poprawek przyjął ustawę o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych. Ustawa wprowadza nowe rozwiązania dotyczące budownictwa mieszkaniowego – tzw. formułę kooperatywy mieszkaniowej, która pozwala prowadzić inwestycje nowego budynku mieszkalnego przez grupę przyszłych mieszkańców, którzy będą mogli brać czynny udział w procesach decyzyjnych w ramach projektowania i realizacji danej inwestycji mieszkaniowej. Kooperatywa mieszkaniowa ma pozwolić ograniczyć koszty powstania budynku mieszkalnego, ponieważ część prac członkowie kooperatyw będą mogli wykonać we własnym zakresie, nie płacąc marży  podwykonawcom i deweloperom. Ustawa zakłada także zmianę zasad udzielania gwarantowanego kredytu mieszkaniowego poprzez m.in. umożliwienie wniesienia większego wkładu własnego i podniesienie limitu ceny metra kwadratowego dla lokali nabywanych na rynku pierwotnym i wtórnym.

Z poprawkami senatorowie przyjęli natomiast ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023. Ustawa  okołobudżetowa zawiera propozycje zmian niektórych ustaw, w związku z prawidłową realizacją ustawy budżetowej na przyszły rok. Ustawa zakłada m.in. zamrożenie w przyszłym roku wysokości zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w sferze budżetowej na poziomie z bieżącego roku (podstawę naliczania ma stanowić rok 2019). Ponadto, w ustawie wprowadzono możliwość przekazania (przez ministra finansów) w 2023 r. uczelniom publicznym papierów wartościowych na program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” . Do najważniejszych przyjętych przez Senat poprawek należy wykreślenie z ustawy zapisu, na mocy którego premier uzyskiwał uprawnienia do samodzielnego blokowania środków w budżecie, aby przeznaczyć je na obsługę długu publicznego.

Większość senacka odrzuciła z kolei ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja określa m.in. zasady, według których na terenie szkół działają organizacje i stowarzyszenia. Ponadto ustawa doprecyzowuje kwestie związane z awansem zawodowym nauczycieli i wprowadza zmiany dotyczące tzw. edukacji domowej – przewiduje m.in. termin w jakim rodzić powinien zgłosić zamiar przystąpienia ucznia do edukacji domowej oraz określa zasadę, że szkoła, do której zapisany jest dziecko uczące się w domu, będzie musiała być zlokalizowana na terenie województwa, w którym uczeń ten zamieszkuje lub w województwie sąsiednim.

Fot. M.Marchlewska- Wilczak/ Kancelaria Senatu.

 

 

 

Posiedzenia Senatu RPPosiedzenia Senatu RP
@