Ogólnopolski Dzień Sołtysa

Date : 11 marca 2021

Dziś ponad 40 tys. polskich sołtysów obchodzi swoje święto. Sołtys pełni bardzo ważną rolę w środowisku wiejskim. Dobry sołtys zna potrzeby swojego sołectwa, jest pośrednikiem między mieszkańcami i gminą oraz reprezentuje ich interesy.

Dzień Sołtysa to doskonała okazja do podziękowania oraz złożenia życzeń tym lokalnym liderom za ich wkład w rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny naszych małych społeczności.

Korzystając z okazji chciałby życzyć wszystkim sołtysom oraz członkom rad sołeckich samych sukcesów, podejmowania wielu cennych inicjatyw oraz wytrwałości w dążeniu do realizacji powziętych zamierzeń.

Serdecznie dziękuję za współpracę oraz sumienne wykonywanie powierzonych Wam zdań, dbanie o dobro lokalnej społeczności we wszystkich dziedzinach życia, a także troskę wyrażającą się w podejmowaniem i skutecznym realizowaniem działań oraz inicjatyw służących rozwojowi Waszych małych społeczności.

Ogólnopolski Dzień SołtysaOgólnopolski Dzień Sołtysa
@