Przedstawiciele Województwa Małopolskiego, Miasta Nowego Sącza, Gminy Chełmiec oraz Gminy Podegrodzie podpisali dziś list intencyjny dotyczący realizacji kolejnego etapu inwestycji pn.: „Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na rz. Dunajec”. Porozumienie podpisali prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, wójt gminy Chełmiec Bernard Stawiarski oraz wójt gminy Podegrodzie Stanisław Banach.

Zgodnie z treścią podpisanego dokumentu, Województwo Małopolskie zadeklarowało gotowość zapewnienia wkładu własnego, a gminy wyraziły wolę pokrycia w latach 2024-2025 kosztów regulacji stanów prawnych nieruchomości wraz z wypłatą odszkodowań, niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Szczegółowe zasady współpracy zostaną uregulowane w umowie.

W wydarzeniu, które odbyło się na terenie Miasteczka Galicyjskiego udział wzięli Senator RP Wiktor Durlak, oraz parlamentarzyści i radni wojewódzcy.

Fot. M.Olszowska

List intencyjny podpisany: będzie most na Dunajcu!List intencyjny podpisany: będzie most na Dunajcu!
@