Podpisano list intencyjny!

Małopolska i Krynica nadal będą gospodarzami forum gospodarczego o międzynarodowej randze.  W dniu 4 marca w Krynicy Zdrój podpisano list intencyjny dotyczący forum gospodarczego. Województwo Małopolskie, Gmina Krynica – Zdrój, Uzdrowisko Krynica Żegiestów SA oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wyraziły wolę współpracy przy organizacji dużego wydarzenia będącego płaszczyzną spotkań wielu środowisk.

Podczas dzisiejszego spotkania w Krynicy – Zdroju uroczyście podpisano list intencyjny w sprawie rozpoczęcia długofalowej współpracy na rzecz organizacji dużego międzynarodowego wydarzenia konferencyjnego dotyczącego tematów gospodarczych. Będzie to miejsce spotkań, kreowania idei, forum wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki, samorządowców, organizacji pozarządowych oraz mediów.

Dokument podpisali: Witold Kozłowski – marszałek województwa małopolskiego, Piotr Ryba – burmistrz gminy Krynica – Zdrój, Wiesław Pióro – prezes Zarządu Uzdrowiska „Krynica – Żegiestów” SA oraz dr hab. Piotr Buła – prof. UEK, prorektor ds. projektów i współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego to początek długofalowej współpracy na rzecz organizacji dużego międzynarodowego wydarzenia konferencyjnego, koncentrującego się wokół tematów gospodarczych. To również deklaracja woli współpracy przy organizacji na terenie Krynicy – Zdroju dużego wydarzenia sportowego związanego z biegami górskimi – Europejskiego Festiwalu Biegowego.

W wydarzeniu wzięli udział senatorowie Wiktor Durlak oraz Jan Hamerski, posłowie Jan Duda i Patryk Wicher, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Wicemarszałek Tomasz Urynowicz,  Marta Malec-Lech członek Zarządu Województwa, radni województwa małopolskiego oraz samorządowcy w powiatu nowosądeckiego.

fot/źródło.www.malopolska.pl

Małopolska i Krynica nadal będą gospodarzami forum gospodarczego o międzynarodowej randzeMałopolska i Krynica nadal będą gospodarzami forum gospodarczego o międzynarodowej randze
@