W gorlickiej telewizji GorliceTV ukazał się wywiad z Senatorem Wiktorem Durlakiem.

W ramach programu „Po Godzinach” przeprowadził go red. Marek Podraza.

 

Senator Durlak opowiedział o swoich obowiązkach i pracy w ramach komisji senackich – m. in. Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Opowiedział również o działalności na rzecz mieszkańców z terenu powiatu nowosądeckiego i gorlickiego. W rozmowie poruszono temat programów inwestycyjnych w kontekście Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. 

 

Materiał filmowy można obejrzeć poniżej:

Wywiad z Senatorem Wiktorem Durlakiem w programie „Po Godzinach”, GorliceTVWywiad z Senatorem Wiktorem Durlakiem w programie „Po Godzinach”, GorliceTV
@