3 lutego 2011 roku, z inicjatywy śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wybór tej daty nie był przypadkowy. Tego dnia w 1951 r. w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki.

Obchodzony od 2011 roku Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest wyrazem upamiętnienia żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania „Solidarności” – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy.

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.  Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą komunistyczną.

Dziś oddajemy hołd Żołnierzom Niezłomnym, którzy po zakończeniu wojny nie złożyli broni i pozostając wierni złożonej przysiędze żołnierskiej nadal prowadzili walkę o pełną niepodległość Polski.

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych senator Wiktor Durlak oraz Wójt Gminy Łabowa Pani Marta Słaby złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem księdza Władysława Gurgacza, jezuity, kapelana Żołnierzy Wyklętych w Łabowej. 

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM! WIECZNA PAMIĘĆ POLEGŁYM ZA WOLNĄ, NIEPODLEGŁĄ I SUWERENNĄ POLSKĘ!

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy WyklętychNarodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
@