W obecności Marszałka Sejmu RP – Pani Elżbiety Witek odbyło się oficjalne oddanie do użytku nowego posterunku policji w Uściu Gorlickim. W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści m.in. senator Wiktor Durlak oraz posłowie: Barbara Bartuś – Poseł na Sejm RP, Elżbieta Zielińska, Patryk Wicher, Arkadiusz Mularczyk. Towarzyszyli im również przedstawiciele władz policji, nadinsp. Dariusz Augustyniak, nadinsp. Michał Ledzion oraz Powiatowy Komendant Policji w Gorlicach, mł. insp. Dorota Tokarz.
Dotychczasowy posterunek policji w Uściu Gorlickim od ponad 40 lat funkcjonował w budynku mieszkalnym, zaadoptowanym doraźnie na potrzeby komisariatu. Warunki lokalowe były tam bardzo trudne, pomieszczenia małe, a jego przebudowa okazała się zbyt kosztowna. Podjęta została więc decyzja o budowie nowego posterunku, który mieści się pod tym samym adresem. Bodowa nowego obiektu wraz z jego wyposażeniem pochłonęła ponad 5 mln zł, a środki wydatkowane na tę inwestycję pochodzą z rządowego Programu Modernizacji Policji. Docelowo, w nowym posterunku będzie mogło pracować 18 funkcjonariuszy. Będą to zarówno dzielnicowi, jak i służby patrolowe i pion kryminalny.
Na zakończenie uroczystości, po poświęceniu nowego obiektu nastąpiło symboliczne przekazanie kluczy do nowego posterunku. Przyjął je Kierownik Posterunku w Uściu Gorlickim, asp. szt. Sławomir Dobek. Następnie po krótkim zwiedzaniu, wszyscy zaproszeni goście udali się do Wysowej, gdzie w Parku Zdrojowym uczestniczyli w uroczystym apelu z okazji powiatowych obchodów Święta Policji, podczas którego wręczone zostały odznaczenia i awanse.
Fot. Lech Klimek
Nowy posterunek policji w Uściu GorlickimNowy posterunek policji w Uściu Gorlickim
@