XLV posiedzenie Senatu RP

Date : 1 lipca 2022

W czwartek zakończyło się 45. posiedzenie Senatu. W trakcie dwudniowych obrad senatorowie m.in. rozpatrzyli kilkanaście ustaw oraz podjęli uchwałę okolicznościową.

Izba wyższa jednomyślnie podjęła uroczystą uchwałę w 100. rocznicę objęcia części Górnego Śląska przez Polskę – „Senat wyraża szacunek i uznanie wszystkim, którzy przyczynili się do objęcia części Górnego Śląska przez odradzające się państwo polskie” – głosi tekst uchwały.

Bez poprawek Senat przyjął nowelizację ustawy o dokumentach publicznych. Zaproponowane w ustawie rozwiązania zmierzają do wyłączenia dokumentów sądowych (głównie tytułów wykonawczych wydawanych przez sądy), a także dokumentów notarialnych spod formalności związanych ze sporządzaniem dokumentów i stosowaniem odpowiednich wzorów blankietów, z uwagi na fakt, że cyfryzacja w sądach pozwala na skuteczną weryfikację prawdziwości dokumentów w odpowiednich rejestrach oraz umożliwia zabezpieczenie ich przed fałszerstwem na poziomie elektronicznym.

Senatorowie nie wnieśli także poprawek do noweli ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Zgodnie z ustawą zwiększony zostanie budżet programu Kolej Plus z 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł. Celem programu Kolej Plus jest uzupełnienie istniejącej sieci o połączenia kolejowe miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi. Dotyczy to także miejscowości, które mają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia. Nowelizacja umożliwi dofinansowanie 34 projektów inwestycyjnych zamiast planowanych wcześniej 17.

Z poprawkami o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym Senat przyjął także ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która m.in. wydłuża działanie tarcz antyinflacyjnych do 31 października bieżącego roku oraz wprowadza nowe rozwiązania wspierające kredytobiorców – tzw. wakacje kredytowe oraz zwiększenie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Wakacje kredytowe to rozwiązanie dla osób posiadających kredyty hipoteczne w złotych polskich, które zaciągnęły kredyt na własny cel mieszkaniowy. Będą one mogły wnioskować o cztery miesiące wakacji kredytowych w tym roku (po dwa miesiące w III i IV kw.) i po jednym miesiącu w każdym kwartale roku 2023. Ponadto ustawa przewiduje, że terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek. Przyjęta ustawa zakłada również, że do końca roku Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zostanie zasilony dodatkowo o kwotą 1,4 mld zł i wyniesie w sumie ponad 2 mld zł – FWK będzie mógł zaoferować wsparcie jeszcze większej liczbie kredytobiorców hipotecznych.

Senatorowie wprowadzili także zmiany do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, która ma chronić konsumentów przed wysokimi cenami węgla. Ustawa przewiduje dopłatę do węgla dla gospodarstw domowych, wspólnot i spółdzielni, a także rekompensatę dla sprzedawców węgla. Zgodnie z nowelą odbiorcy indywidualni oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogli kupić węgiel po cenie odpowiadającej jego średniej cenie z ostatniego roku, czyli 996,60 zł brutto za tonę. Większość wprowadzonych do ustawy zmian to poprawki legislacyjne.

Z niewielkimi zmianami Senat przyjął także ustawę o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z ustawą, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zostanie przekształcone w Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego. Ponadto nowelizacja zakłada rozszerzenie zakresu dzielności tej instytucji zarówno w wymiarze podmiotowym jak i przedmiotowym, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia walczącego dziś o wolność i suwerenność narodu ukraińskiego oraz walczącego o demokrację narodu białoruskiego.

Większość senacka nie poprała natomiast ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która zakłada m.in., że nieletni sprawcy najpoważniejszych przestępstw, takich jak zabójstwo, gwałt, pedofilia, będą obligatoryjnie trafiać do zakładów poprawczych. Dziś zdarza się, że są oni obejmowani jedynie nadzorem kuratora.

XLV posiedzenie Senatu RPXLV posiedzenie Senatu RP
@