16 lipca 2022 r. Po Mszy św. na placu przed remizą OSP KSRG Ptaszkowa odbył się uroczysty apel z okazji poświęcenia i przekazania lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP KSRG Ptaszkowa. Samochód z pewnością przyczyni się do podwyższenia gotowości operacyjnej, poprawy warunków pracy strażaków oraz skuteczności w prowadzeniu akcji ratowniczo – gaśniczych.
Podczas uroczystości ślubowanie złożyły Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, a zasłużeni druhowie zostali odznaczeni medalami.
Przekazanie lekkiego samochodu pożarniczego.Przekazanie lekkiego samochodu pożarniczego.
@