LVI Posiedzenie Senatu RP

Date : 13 stycznia 2023

W czwartek zakończyło się 56. posiedzenie Senatu. W trakcie dwudniowych obrad senatorowie m.in. rozpatrzyli 5 ustaw, dokonali zmian w składzie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu oraz wnieśli do Sejmu 2 projekty ustaw.

Po długiej debacie Senat z poprawkami przyjął ustawę budżetową na 2023 r. Za przyjęciem ustawy z poprawkami głosowało 48 senatorów, 4 było przeciwnych, a 42 osoby wstrzymały się od głosu. Zgodnie z założeniami ustawy dochody budżetu państwa w 2023 r. wyniosą  blisko 605 mld zł, a wydatki 672,7 mld zł, co oznacza, że deficyt ma być nie większy niż 68 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych założono na poziomie ok. 4,5 proc. PKB. Wzrost PKB ma w 2023 r. wynieść 1,7 proc., a średnioroczna inflacja – 9,8 proc. Ponadto utrzymane mają zostać wszystkie dotychczasowe programy społeczne (w tym „Rodzina 500+”, „Dobry Start”, rodzinny kapitał opiekuńczy). Założono również wzrost nakładów na finansowanie potrzeb obronnych (do 3 proc. PKB) i ochrony zdrowia. Emerytury i renty od 1 marca 2023 r. będą zwaloryzowane na poziomie 113,8 proc., wzrosną także wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.

Przegłosowane przez Senat poprawki zakładają m.in. zwiększenie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia o 6,5 mld zł, aby zrekompensować funduszowi zaprzestanie finansowania przez państwo części zadań służby zdrowia oraz wzrost o 2 mld zł wydatków na leczenie chorób nowotworowych u dzieci, o 700 mln zł wydatków na psychiatrię dziecięcą czy o 500 mln zł na in vitro. Większość senacka opowiedziała się również za wykreśleniem z ustawy budżetowej zapisu, na mocy którego publiczna radiofonia i telewizja miała otrzymać 2,7 mld zł w obligacjach jako rekompensatę za utracone wpływy z abonamentu oraz za przekazaniem 4 mln zł dla Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, kosztem wydatków majątkowych w resorcie kultury i dziedzictwa narodowego, a także zwiększeniem środków na działalność NIK i PiP. 

Ze zmianami Senat przyjął również ustawę o fundacji rodzinnej, której głównym założeniem jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji fundacji rodzinnej, ułatwiającej sukcesję polskich przedsiębiorstw rodzinnych i umożliwiającej akumulację oraz ochronę majątku rodzinnego. Jedna z przyjętych poprawek zakłada, że po upływie trzech lat od wejścia w życie ustawy Rada Ministrów dokona przeglądu funkcjonowania przepisów i przedłoży Sejmowi i Senatowi informację o skutkach jej obowiązywania wraz z propozycjami zmian. Większość z przyjętych do ustawy zmian miała charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

Bez poprawek senatorowie przyjęli natomiast nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która zakłada m.in. wzrost dotacji dla PFRON na miesięczne dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Oznacza to, że obecna wysokość dotacji w kwocie 676,5 mln zł zostanie zwiększona o ponad 400 mln zł i wyniesie 1,08 mld zł. To wzrost o prawie 60 proc. Ustawa przewiduje zwiększenie wysokości kwot miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych do wysokości 2400 zł w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 1350 zł w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz 500 zł w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

LVI Posiedzenie Senatu RPLVI Posiedzenie Senatu RP
@