II Posiedzenie Senatu RP

Date : 11 grudnia 2023

W piątek, 8 grudnia, zakończyło się 2. posiedzenie Senatu RP XI kadencji. W trakcie trzydniowych obrad senatorowie m.in., powołali stałe komisje senackie, wybrali ich skład oraz przewodniczących, rozpatrzyli trzy ustawy, wyrazili zgodę na powołanie Rzecznika Praw Dziecka, a także wybrali przedstawicieli Senatu do składu Krajowej Rady Sądownictwa.

Obrady poprzedziła minuta ciszy, którą senatorowie uczcili pamięć górników, którzy zginęli w wyniku wybuchu w kopalni Sobieski w Jaworznie 28 listopada 2023 r., a także zmarłego 14 listopada 2023 r. senatora VII i VIII kadencji Zbigniewa Meresa. Przed rozpoczęciem drugiego dnia obrad minutą ciszy Izba uczciła pamięć zmarłego 29 listopada 2023 r. Waleriana Piotrowskiego, senatora I i II kadencji. W ostatni dzień obrad Senat uczcił również pamięć zmarłego 30 listopada 2023 r. senatora I kadencji Bolesława Fleszara.

Senat dokonał zmian Regulaminu Senatu, dotyczących zakresu działania i kompetencji komisji senackich oraz podjął uchwały w sprawie powołania stałych komisji senackich oraz w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich. Senator Wiktor Durlak został wybrany na przewodniczącego Komisji Sportu. Będzie również członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na dzień 24 grudnia, to zakaz handlu nie będzie obowiązywał w dwie kolejne niedziele poprzedzające niedzielę przypadającą na dzień 24 grudnia. Gdy zaś dzień 24 grudnia przypada w danym roku w niedzielę, to jest on objęty zakazem handlu.

Bez zmian senatorowie przyjęli również ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która zakłada refundację metody in vitro z budżetu państwa. Zgodnie z nowymi przepisami minister zdrowia ma opracować, wdrożyć, zrealizować i sfinansować program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności, obejmujący procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe. Minimalna wysokość środków finansowych pochodzących z budżetu państwa, która corocznie ma zostać przeznaczona na realizację programu, to nie mniej niż 500 mln zł.

Senat nie wprowadził także poprawek do nowelizacji ustawy w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza przepisy, które zakładają przedłużenie do 30 czerwca 2024 r. maksymalnych cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 412 zł za MWh netto do obecnego poziomu limitu zużycia, pomniejszonego o 50 proc., ponieważ przepisy mają obowiązywać przez pół roku. Powyżej limitu zachowana ma być stawka 693 zł za MWh, jako cena maksymalna. Taką samą cenę maksymalną mają płacić samorządy, podmioty użyteczności publicznej, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rolnicy. Ceną maksymalną za prąd objęte mają zostać również spółki komunalne prowadzące obiekty sportowe, jak hale sportowe czy baseny. Ponadto nowelizacja utrzymuje przez pierwszą połowę roku 2024 obecne rozwiązania dotyczące ograniczenia cen gazu i ciepła.

Senat wyraził również zgodę na powołanie Moniki Horny-Cieślak na Rzecznika Praw Dziecka. Kadencja obecnego rzecznika Mikołaja Pawlaka upływa 14 grudnia. W głosowaniu udział wzięło 94 senatorów; „za” głosowało 66 senatorów, 15 było przeciw, a 13 się wstrzymało.

W związku z zakończeniem X kadencji Senatu, izba wyższa podjęła uchwałę w sprawie wyboru senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa. Zostali nimi senatorowie Krzysztof Kwiatkowski i Kazimierz Michał Ujazdowski.

Fot. Senat RP.

II Posiedzenie Senatu RPII Posiedzenie Senatu RP
@