I Posiedzenie Senatu RP

Date : 16 listopada 2023

Decyzją Prezydenta RP inauguracyjne posiedzenie Senatu XI kadencji odbyło się w poniedziałek, 13 listopada br. Pierwsze posiedzenie Senatu otworzył Prezydent Andrzej Duda, który wygłosił okolicznościowe przemówienie do zebranych senatorów oraz – licznie przybyłych na inauguracyjne posiedzenie nowej kadencji gości – przedstawicieli najważniejszych instytucji i organów w państwie.

W swoim wystąpieniu Prezydent pogratulował wszystkim senatorom objęcia mandatu. Podkreślił, że przy obecnej ordynacji wyborczej jest to ich osobisty sukces. Zwrócił uwagę, że obejmując mandat, senatorowie biorą na swoje barki współodpowiedzialność za stan naszego państwa: za treść i jakość jego praw, za jego godność, siłę, bezpieczeństwo i pomyślny rozwój; za jakość i trwałość więzi łączących Polaków w kraju i za granicą. Życzył również senatorom, by świadomość wagi tego zadania motywowała ich do sumiennej pracy na sali plenarnej, w komisjach i okręgach wyborczych, a także w kontakcie z wyborcami. Podkreślił także rolę ustrojową izby wyższej, zwrócił uwagę na bogatą historię Senatu oraz jego wybitnych przedstawicieli na przestrzeni lat. Wspomniał również o pojawiających się propozycjach zmiany funkcjonowania izby wyższej, zmierzających do przekształcenia Senatu w „izbę ekspercką”.

Po swoim wystąpieniu Prezydent przekazał dalsze prowadzenie obrad marszałkowi seniorowi, którym został najstarszy spośród senatorów – Michał Seweryński. Po krótkim przemówieniu marszałka seniora, w którym podkreślił szczególną rolę ustrojową Senatu, odbyło się uroczyste ślubowanie nowo wybranych senatorów. W pierwszej kolejności ślubowanie złożył marszałek senior, odczytując rotę ślubowania, a następnie wyczytani przez sekretarzy z imienia i nazwiska senatorowie złożyli ślubowanie, wypowiadając słowo „Ślubuję” albo frazę „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”

W dalszej kolejności senatorowie przystąpili do wyboru marszałka i wicemarszałków Senatu oraz zmiany Regulaminu Senatu, dzięki której zwiększono maksymalną liczbę wicemarszałków z 4 do 5. Marszałkiem Senatu została Małgorzata Kidawa-Błońska (KO). Z kolei większość senacka nie poprała kandydatury Marka Pęka (PiS) na stanowisko wicemarszałka senatu, co stanowi złamanie dobrego obyczaju parlamentarnego. Prezydium Senatu uzupełnili: Magdalena Biejat (Lewica), Michał Kamiński i Rafał Grupiński (KO) oraz Maciej Żywno (Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe) którzy zostali wybrani na wicemarszałków.

Podczas pierwszego posiedzenia Senat wybrał także swoich sekretarzy. Zostali nimi senatorowie: Wiktor Durlak, Rafał Ambrozik, Ewa Kaliszuk, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Piotr Masłowski, Ewa Matecka, Joanna Sekuła i Aleksander Szwed.

Fot. Senat RP.

I Posiedzenie Senatu RPI Posiedzenie Senatu RP
@