III Posiedzenie Senatu RP

Date : 17 grudnia 2023

W tym tygodniu odbyło się kolejne, 3 posiedzenie Senatu RP. W trakcie jednodniowych obrad senatorowie podjęli uroczystą uchwałę okolicznościową, rozpatrzyli ustawę oraz dokonali zmian w Regulaminie Senatu.

Przed rozpoczęciem obrad marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, w imieniu senatorów, przyjęła od harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju.

Z uwagi na fakt, że 3 posiedzenie Senatu RP odbywało się w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, senatorowie postanowili uczcić minutą ciszy wszystkie jego ofiary oraz oddać im hołd w okolicznościowej uchwale. „Stan wojenny jest dziś dla Polaków symbolem tego, do jakich okrucieństw i zbrodni jest zdolna dyktatura, gdy zaczyna tracić władzę i gdy dla jej utrzymania nie wystarczą już fasadowe, pseudodemokratyczne instytucje” – głosi tekst. Ponadto w uchwale możemy przeczytać m.in.: „Dzisiaj, 42 lata po wprowadzeniu stanu wojennego, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażając szacunek, czci pamięć tych, którzy w stanie wojennym bronili wolności, przeciwko którym wyprowadzano w Polsce czołgi na ulice, a także których odwaga i wytrwałość w oporze przyczyniły się do pokojowej zmiany w 1989 r. i ostatecznego upadku systemu komunistycznego w naszej części Europy”.

Ponadto Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych. Ustawa przesuwa termin końcowy wdrożenia rozwiązań technicznych, umożliwiających powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej, a także udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym. Ma to nastąpić nie wcześniej niż 30 marca 2024 r., ale nie później niż 1 stycznia 2025 r.

Senatorowie dokonali również zmian w Regulaminie Senatu, które m.in. umożliwiają marszałkowi, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, skierowanie ustawy budżetowej tylko do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, a nie jak obecnie – do wszystkich właściwych komisji. Ponadto, zgodnie z wprowadzonymi zmianami, w przypadku rozpatrywania ustawy budżetowej przez komisje branżowe, marszałek będzie mógł wyznaczyć im termin na przygotowanie opinii. Co istotne, zasady te będą dotyczyły wszystkich ustaw określających dochody i wydatki państwa, czyli także nowelizacji ustaw budżetowych i prowizorium budżetowego. Wprowadzono również ograniczenie możliwości skorzystania przez komisje z tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej przy wnoszeniu inicjatyw ustawodawczych wyłącznie do ustaw nowelizujących. Jeśli komisja w trakcie rozpatrywania takiej ustawy stwierdzi konieczność wprowadzenia zmian wykraczających poza jej materię (usuwające uchybienia lub lukę prawną), to wówczas będzie mogła przedstawić stosowny projekt ustawy.

Fot. Senat RP.

III Posiedzenie Senatu RPIII Posiedzenie Senatu RP
@