Prace w komisjach senackich

Date : 27 maja 2021

Sytuacja gmin uzdrowiskowych w Polsce, w dobie pandemii spowodowanej COVID-19 była przedmiotem obrad podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

W trakcie dyskusji na temat skutków wywołanych pandemią oraz ich wpływu na gminy uzdrowiskowe swoje stanowisko i postulaty przedstawili zaproszeni na posiedzenie Komisji goście m.in. Prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP – Jan Golba oraz prezydent Kołobrzegu Anna Milczanowska i prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

W wyniku głosowania Komisja poparła apel samorządowców gmin uzdrowiskowych, skierowany do rządu, dotyczący przyznania dodatkowej pomocy uzdrowiskom dotkniętym negatywnymi skutkami pandemii.

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@