XXIV posiedzenie Senatu RP cz.2

Date : 28 maja 2021

W czwartek zakończyło się 24. posiedzenie Senatu RP. Obrady zostały wznowione po kilku tygodniach przerwy, a najważniejszym tematem ostatniego dnia posiedzenia była ustawa w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację przez prezydenta RP decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Ponadto porządek obrad został rozszerzony m.in. o uchwałę okolicznościową dotyczącą ostatnich wydarzeń na Białorusi oraz przyjęcie opinii w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską.

Senat ostatecznie bez poprawek przyjął ustawę ratyfikacyjną związaną z wdrożeniem Funduszu Odbudowy UE. Poprawka zgłoszona przez KO i PSL, która zakładała wprowadzenie do ustawy preambuły regulującej sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy została ostatecznie odrzucona. Głosowanie nad ustawą poprzedziła burzliwa debata. W jej trakcie senatorowie PiS zwracali uwagę, że umieszczenie w ustawie ratyfikacyjnej preambuły jest niezgodne z konstytucją, praktyką parlamentarną oraz zwyczajem międzynarodowym oraz apelowali o przyjęcie ustawy bez poprawki.

Ratyfikacja decyzji o zasobach własnych UE przez wszystkie państwa członkowskie jest niezbędna do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Polska z unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł. Podstawą do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.

Większość senacka opowiedziała się również za przyjęciem, budzącej spore kontrowersje, opinii w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez Unię Europejską. Dokument przedstawia oczekiwania, których wypełnienie – zdaniem autorów opinii – jest konieczne dla sprawnego, transparentnego, sprawiedliwego i pełnego wykorzystania środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w Krajowym Planie Odbudowy (KPO).

Ponadto Senat jednogłośnie podjął uchwałę potępiającą działania władz Białorusi wymierzone w elementarne zasady prawa międzynarodowego. Senatorowie w uchwale jednoznacznie potępiają wymuszenie (przez władze białoruskie) lądowania samolotu linii Ryanair w dniu 23 maja 2021 r. w Mińsku, w celu uwięzienia niezależnego dziennikarza Romana Protasiewicza, a całą akcję nazywają aktem terroryzmu państwowego i niespotykanego barbarzyństwa. Senat w uchwale wyraża również poparcie dla wprowadzenia sankcji oraz apeluje do instytucji europejskich oraz parlamentów państw demokratycznych o podjęcie wspólnych działań na rzecz uwolnienia wszystkich więźniów politycznych.

XXIV posiedzenie Senatu RP cz.2XXIV posiedzenie Senatu RP cz.2
@