4 maja strażacy obchodzą swoje święto – Międzynarodowy Dzień Strażaka. W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu świętuje zarówno Państwowa, jak i Ochotnicza Straż Pożarna.

Międzynarodowy Dzień Strażaka jest dobrą okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim Strażakom, zarówno tym zawodowym jak i ochotnikom, którzy codziennie walczą z pożarami, skutkami nawałnic i potężnych wichur, usuwają skutki wypadków drogowych, a przede wszystkim ratują ludzkie życie.

Z tej okazji wszystkim Druhnom i Druhom składam serdeczne podziękowania za ich trudną i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi. Życzę samych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, a także satysfakcji z pełnionej służby oraz bezpiecznych powrotów z akcji. Niech święty Florian czuwa nad Wami!

Z okazji dnia Św. Floriana słowa podziękowania dla wszystkich strażaków za ich ciężką i ofiarną prace przekazał również Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński.

(treść listu w załączonym pliku)

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”!„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”!
@