3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą narodowe święto upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji. Regulowała ona prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej, była też silnym impulsem pobudzającym  społeczną świadomość potrzeby zmian w funkcjonowania państwa. Konstytucja była cywilizacyjnym osiągnięciem, ważną kartą historii Polski. Stała się też wzorem dla innych państw.

Tegoroczne obchody 230.rocznicy uchwalenia Konstytucji zarówno w całym kraju, jak i w samych Gorlicach były wyjątkowe i ograniczone ze względu na panującą pandemię i związane z nią obostrzenia. W gorlickiej Bazylice Narodzenia NMP odbyła się uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie zostały złożone wiązanki pod Pomnikiem Niepodległości.

W uroczystości udział wzięli: Senator RP Wiktor Durlak, Radna Województwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz, Starosta Gorlicki Maria Gubała oraz Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla.

230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
@