Dziś przypada 81. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Niecały miesiąc po wybuchu II wojny światowej, 27 września 1939 r., w oblężonej przez Niemców Warszawie, gen.  Michał Tokarzewski-Karaszewicz powołał do życia Służbę Zwycięstwu Polski, organizację którą później przekształcono w Związek Walki Zbrojnej a następnie w Armię Krajową. Wydarzenie to było symbolicznym początkiem Polskiego Państwa Podziemnego, które było fenomenem w dziejach okupowanej Europy.

Polskie Państwo Podziemne było konspiracyjną organizacją niepodległościową o rozbudowanej strukturze. Jego pierwowzorem była organizacja państwa podziemnego z czasów powstania styczniowego. Poza strukturami wojskowymi istniał szeroko rozbudowany pion cywilny. W konspiracji działało m.in. sądownictwo (wojskowe i cywilne), szkolnictwo obejmujące wszystkie szczeble edukacji, wydawnictwa prasowe i książkowe, istniała szeroko rozumiana opieka społeczna oraz życie kulturalne.

Polskie Państwo Podziemne kierowane było przez władze RP na uchodźstwie: prezydenta, rząd i Naczelnego Wodza oraz ich krajowe przedstawicielstwa. Polskie Państwo Podziemne zrzeszało byłych żołnierzy Wojska Polskiego, harcerzy i cywili. Organizacja m.in. sabotowała i niszczyła niemieckie składy i edukowała polską młodzież. Działała w latach od 1939 do 1945 roku.

Od ponad dwudziestu lat, dzień 27 września jest świętem państwowym  – Dniem Polskiego Państwa Podziemnego. Z tej okazji senator Wiktor Durlak złożył kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Polskiego Państwa Podziemnego w Nowym Sączu i oddał hołd poległym w walce o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej

81. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego81. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego
@