Dziewiąte posiedzenie Senatu RP

Date : 16 kwietnia 2020

16 kwietnia 2020 r. zakończyło się 9. posiedzenie Senatu.

Senat przyjął bez poprawek ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (projekt rządowy), wprowadzającą szczególne rozwiązania, które dadzą podstawę prawną instytucjom uczestniczącym w systemie wdrażania środków europejskich do elastycznego podejścia we wdrażaniu i realizacji projektów objętych dofinansowaniem w ramach programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19. W ustawie zawarto szereg odstępstw od zasad i standardów, zawartych w ustawie z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, a także w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, takich jak rezygnacja z przeprowadzania konkursów, wyłączenia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych itp.

Izba wprowadziła aż 91 poprawek do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (projekty poselski i rządowy). Stanowi ona kontynuację realizacji przyjętej tzw. tarczy antykryzysowej, wprowadza kolejne rozwiązania zapewniające przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii, a także regulacje wspierające poszczególne grupy społeczne.

Podczas 9. posiedzenia Senat podjął 2 uchwały okolicznościowe. W uchwale upamiętniającej ofiary Zbrodni Katyńskiej w 80. rocznicę jej popełnienia (projekt grupy senatorów) Izba składa hołd wszystkim zamordowanym przez sowiecki reżim polskim jeńcom wojennym, przebywającym w obozach w Starobielsku, Ostaszkowie i Kozielsku. Jak podkreślono, zbrodnie w Katyniu, Miednoje i Charkowie miały na celu eksterminację polskiej inteligencji. Przypomniano też, że przez wiele lat pamięć o tej zbrodni była fałszowana, a prawda musiała czekać pół wieku na oficjalne ujawnienie. Jak zaznaczono, oddając hołd zamordowanym rodakom, nie wolno zapomnieć o pozostałych ofiarach stalinowskiego systemu totalitarnego wszystkich narodowości ani o tym, że zbrodnia ta nigdy nie została osądzona. Wyrażono też przekonanie, że pamięć o noszącej znamiona ludobójstwa Zbrodni Katyńskiej powinna być częścią pamięci całej wspólnoty międzynarodowej.

Źródło: senat.gov.pl

Dziewiąte posiedzenie Senatu RPDziewiąte posiedzenie Senatu RP
@