W Stróżach odbył się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP w Grybowie. W zjeździe uczestniczyli strażacy desygnowani przez poszczególne jednostki OSP, oraz zaproszeni goście m.in. Senator RP Wiktor Durlak, Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski, wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk, a także władze samorządowe miasta i gminy Grybów. Podczas spotkania, które prowadził zastępca Miejskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Paweł Motyka, wojewoda Łukasz Kmita oraz senator Wiktor Durlak odznaczyli Brązowym Krzyżem Zasługi druha Mariusza Grucę i Roberta Przetacznika. Odznaczenia zostały przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP w GrybowieZjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP w Grybowie
@