XXXVIII posiedzenie Senatu RP cz.2

Date : 17 marca 2022

W czwartek przed południem Senat wznowił przerwane w ubiegłym tygodniu obrady izby wyższej. Jedynym punktem dzisiejszego porządku obrad była ustaw o obronie ojczyzny, której głównym celem jest zwiększenie budżetu na obronność państwa (w przyszłym roku oraz latach kolejnych ma on wynosić 3 proc. PKB) oraz wzrost liczebności Wojska Polskiego do 300 tys. żołnierzy – 250 tys. żołnierzy zawodowych oraz 50 tys. żołnierzy WOT. Procedowana ustawa to akt prawny o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa naszego państwa, a przyspieszona ścieżka jego uchwalania wynika z obecnej sytuacji za naszą wschodnią granicą.

Senat jednogłośnie, bez poprawek, przyjął ustawę o obronie ojczyzny, która zostanie teraz skierowana do podpisu Prezydenta RP.

XXXVIII posiedzenie Senatu RP cz.2XXXVIII posiedzenie Senatu RP cz.2
@