Prace w komisjach senackich

Date : 9 marca 2022

W tym tygodniu odbyły się posiedzenia komisji senackich.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznała się z raportem „Jednostki polonoznawcze funkcjonujące w systemie nauki i szkolnictwa wyższego krajów byłego Związku Radzieckiego”. Dokument został opracowany na zlecenie Komisji przez ekspertów z Ośrodka Badań nad Migracjami na Uniwersytecie Warszawskim oraz Centrum Studiów Migracyjnych na Uniwersytecie Łódzkim. Autorzy raportu wzięli pod uwagę 90 jednostek polonoznawczych funkcjonujących w strukturach ok. 40 uczelni w czternastu republikach byłego Związku Radzieckiego. Najwięcej – 28 podmiotów – zidentyfikowano w Ukrainie, 13 w Rosji, 6 w Gruzji, a stosunkowo mało, bo po dwa, na Białorusi i na Litwie.

Ustawa o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami była przedmiotem obraz wspólnego posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Zgodnie z ustawą zmiana nazwy obiektu przestrzeni publicznej, która upamiętnia osoby (podmioty) szczególnie zasłużone, a także związane z nimi symbolicznie wydarzenia, przedmioty, daty lub miejsca, będzie dopuszczalna tylko w celu bardziej godnego upamiętnienia ich pamięci przez nadanie ich imienia (nazwy) innemu obiektowi przestrzeni publicznej. Ustawa nie znalazła uznania wśród większości senatorów, komisje zarekomendowały wysokiej izbie odrzucenie ustawy w całości.

Natomiast na wspólnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, senatorowie opowiedzieli się za przyjęciem bez poprawek ustawy nowelizacji ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Nowelizacja umożliwia przesunięcie niewykorzystanych środków z FRPA na wsparcie połączeń w województwach, w których przyznana kwota była niższa niż wnioskowana przez samorządy. Taka sytuacja wystąpiła w czterech województwach: mazowieckim, podkarpackim, pomorskim i śląskim. Ponadto ustawa zakłada utrzymanie do końca 2023 r. zwiększonej stawki dopłaty w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Rozwiązanie to ma zapewnić większą stabilność funkcjonowania Funduszu i uruchamianych przez samorządy połączeń.

Podczas wspólnych obrad Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, senatorowie zagłosowali z kolei za odrzuceniem w całości ustawy o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Podstawowym celem nowelizacji jest zapewnienie optymalnego finansowania przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i realizacją Igrzysk Europejskich w 2023 r. Ustawa zwiększa maksymalny limit wydatków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa ze 160 do 960 mln złotych (ponad 536 mln złotych ma być wydane w tym roku, pozostała część tj. 424 mln złotych w roku kolejnym). Ustawa zawiera również zmiany, które umożliwiają ministrowi sportu i ministrowi infrastruktury udzielanie dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i realizację tego przedsięwzięcia.

Prace w komisjach senackichPrace w komisjach senackich
@