W piątek zakończyło się 36. posiedzenie Senatu RP. W trakcie trwania drugiej części obrad senatorowie rozpatrzyli dwie ustawy oraz podjęli uchwałę okolicznościową.

Senat jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie wsparcia Ukrainy, w której podkreślono m.in., że „Dziś, gdy Ukraina stanęła wobec śmiertelnego niebezpieczeństwa – groźby kolejnej inwazji – jest szczególnie ważne, by władze Rzeczypospolitej niezawodnie wspierały naszego sąsiada. Nie ma bowiem bezpiecznej Polski bez niepodległej Ukrainy”. W uchwale zwrócono także uwagę na fakt, że Polska od wielu lat wspiera Ukrainę na arenie międzynarodowej, a Warszawa była pierwszą stolicą, która uznała niepodległość tego państwa. Podjęta przez Senat uchwała została uroczyście wręczona ambasadorowi Ukrainy w Polsce – Andrijowi Deszczycy, który był obecny podczas posiedzenia Senatu.

Najwięcej kontrowersji podczas piątkowych obrad wzbudziła natomiast nowelizacja Prawa oświatowego wzmacniająca role kuratorów oświaty oraz zmieniająca zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach. Zgodnie z nowelizacją dyrektor szkoły będzie miał obowiązek – nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje pozarządowe – uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce oświatowej. Ponadto kurator będzie miał 30 dni na wydanie wspomnianej opinii, a udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje pozarządowe będzie wymagał pisemnej zgody jego rodziców. Ustawa ostatecznie nie uzyskała poparcia większości senatorów, którzy odrzucili ją w całości.

Z kolei bez poprawek Senat przyjął nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą należące do rolnika zwierzęta nie będą wyłączane z egzekucji komornika, w przypadku skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości gospodarstwa rolnego. Nowela uzupełnia ustawę z grudnia ub. r., która wyłączyła spod egzekucji zwierzęta i rzeczy ruchome potrzebne do prowadzenia gospodarstwa rolnego przez zadłużonego rolnika. Przyjęta przez Senat nowelizacja Kpc ogranicza częściowo te wyłączenia. Zgodnie z nią nie będzie można wyłączyć spod egzekucji m.in. zwierząt w razie równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika. Ustawa ta ma na celu zwiększenie możliwości uzyskania kredytów przez rolników – brak możliwości zaspokojenia roszczenia ze składników majątkowych należących do rolnika, a w konsekwencji także brak możliwości ustanowienia wymaganego przez bank zabezpieczenia wpływa na to, że rolnicy nie są w stanie pozyskać.

XXXVI posiedzenie Senatu RP – dzień drugiXXXVI posiedzenie Senatu RP – dzień drugi
@