XXIX posiedzenie Senatu RP

Date : 10 września 2021

W piątek zakończyło się 29. posiedzenia Senatu RP. W trakcie dwudniowych obrad senatorowie m.in. rozpatrzyli sześć ustaw oraz podjęli trzy uchwały okolicznościowe.

Senat z poprawkami przyjął prezydencką nowelizację ustawy o usługach płatniczych, której celem jest zobowiązanie sprzedawców do przyjmowania zapłaty w gotówce – wprowadzenie dla klientów możliwości wyboru między płatnością gotówkową bądź bezgotówkową i jednocześnie nałożenie na sprzedawców obowiązku akceptowania płatności gotówkowych, jeżeli wartość jednorazowej transakcji nie będzie większa niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Jedna z wprowadzonych do nowelizacji poprawek zakłada wydłużenie do 3 miesięcy vacatio legis ustawy, pozostałe mają charakter legislacyjny.

Kolejną ustawą, do której senatorowie wprowadzili poprawki, jest  nowela ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która zakłada przyśpieszenie wzrostu nakładów na ochronę zdrowia i realizację jednego z filarów program Polski Ładu (finansowania publicznej służby zdrowia na poziomie 7 proc. PKB). Ustawa zakłada wzrost nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6% produktu krajowego brutto (PKB) już w 2023 r. oraz określa ścieżki dalszego wzrostu minimalnych wartości przedmiotowych nakładów aż do osiągnięcia poziomu 7% PKB w 2027 r. ( od 6% PKB w 2023 r., 6,2% PKB w 2024 r., 6,5% PKB w 2025 r., 6,8% PKB w 2026 r. do 7% PKB w 2027 r. Wprowadzone do nowelizacji poprawki przewidują zwiększenie tempa wzrostu wydatków na zdrowie do 6% w 2022 r. i 7,2% w 2025 r.

Z drobnymi poprawkami izba wyższa parlamentu przyjęła również nowelizację ustawy o podwyżkach dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Ustawa wprowadza zmiany w zakresie wynagrodzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i byłych prezydentów oraz podwyższa maksymalne kwoty diet dla radnych – zakłada podniesienie wynagrodzeń prezydenta RP o 40 proc. i wzrost wysokości diet dla radnych o 60 proc.). Ponadto przewiduje wzrost wynagrodzenia pracowników samorządowych.

Większość senacka odrzuciła z kolei w całości nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która wprowadza zmiany w zakresie warunków przyznawania koncesji nadawcom medialnym. Nowela zakłada, że koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego – pod warunkiem że nie jest on zależny od osoby zagranicznej spoza EOG.

W związku z zaplanowaną na 12 września br. beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, senatorowie podjęli uchwałę, w której wyrazili hołd „wielkiemu mężowi stanu, jakim był kardynał Stefan Wyszyński, wielkiemu Polakowi, który swoim bogatym życiem i proroczym widzeniem wszedł do historii Polski”.

Ponadto, w obecności Piotra Kulerskiego, prawnuka Wiktora Kulerskiego, i prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego, Senat jednogłośnie podjął uchwałę ku czci wybitnego działacza niepodległościowego, wydawcy i polityka – Wiktora Kulerskiego, któryodcisnął swoje piętno w historii, jako bezkompromisowy orędownik idei odzyskania niepodległości przez Polskę i odbudowy silnej państwowości”. Izba wyższa przyjęła także uchwałę upamiętniającą ofiary ataków terrorystycznych na World Trade Center z 11 września 2001 r.

 

XXIX posiedzenie Senatu RPXXIX posiedzenie Senatu RP
@