XVIII posiedzenie Senatu RP cz.2

Date : 4 grudnia 2020

W czwartek 3 grudnia zakończyło się 18. posiedzenie Senatu. W trakcie drugiej części obrad Senat m.in. przyjął bez poprawek  cztery ustawy, podjął siedem uchwał okolicznościowych oraz skierował do Sejmu cztery projekty ustaw.

Jedną z najważniejszych ustaw, nad którą procedował Senat  była nowelizacja Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przyjęta bez poprawek nowelizacja wprowadza m.in. dodatkową niedzielę handlową (6 grudnia 2020 r.) oraz umożliwia wykonywanie pracy zdalnej pracownikowi przebywającemu w izolacji w warunkach domowych.

Ponadto senatorowie bez poprawek przyjęli Ustawę  o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która dostosowuje przepisy ustawy do dyrektyw unijnych, a także do nowego prawa zamówień publicznych, które wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Również bez poprawek Senat przyjął Ustawę o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Ustawę o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie. Pierwsza ustawa nadaje poznańskiej uczelni imię Magdaleny Abakanowicz i zmienia jej nazwę na „Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu”, druga z kolei  nadaje krakowskiej uczelni imię Krzysztofa Pendereckiego.

W trakcie dwudniowych obraz Senat zdecydował także o skierowaniu do Sejmu m.in. Projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza podstawy prawne umożliwiające tworzenie powiatowych i wojewódzkich rad seniorów oraz daje możliwość  ich finansowanie przez j.s.t.

Senat podjął również szereg uchwał okolicznościowych m.in.: Uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Uchwałę ustanawiająca rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida, Uchwałę o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia, Uchwałę ustanawiająca rok 2021 Rokiem Powstań Śląskich oraz Uchwałę w 650. rocznicę śmierci Króla Kazimierza Wielkiego

XVIII posiedzenie Senatu RP cz.2XVIII posiedzenie Senatu RP cz.2
@