XLII posiedzenie Senatu RP

Date : 19 maja 2022

W czwartek zakończyło się 42. posiedzenie Senatu RP. W trakcie dwudniowych obrad senatorowie m.in. rozpatrzyli 9 ustaw, zapoznali się z informacją prezesa Rady Ministrów na temat możliwości uruchomienia środków dla Rzeczypospolitej Polskiej z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz odrzucili wnioski o uchylenie immunitetu marszałka Tomasza Grodzkiego oraz senator Magdaleny Kochan.

Senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć śp. Marii Pańczyk-Pozdziej, wicemarszałek Senatu VIII kadencji, senator VI–IX kadencji, która zmarła 12 maja 2022 r.

Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ustawa zakłada m.in., że rolnik na emeryturze nie będzie musiał zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać świadczenie emerytalne w pełnej wysokości – obecnie, jeżeli emeryt prowadzi działalność rolniczą to wypłata jego emerytury ulega częściowemu zawieszeniu. Ustawa reguluje również kwestie związane ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego (KRUS) i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS).

Senatorowie poparli także bez zmian ustawę o ustanowieniu 20 czerwca Narodowym Dniem Powstań Śląskich. To święto ma upamiętniać trzy powstania z lat 1919–1921 i czcić bohaterów – uczestników niepodległościowych zrywów, którzy „wywalczyli przyłączenie części Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej”.

Z kolei z poprawkami o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym Senat przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Ustawa wprowadza ułatwienia w załatwianiu niektórych spraw obsługiwanych przez KAS przy użyciu e-usług. System e-Urząd Skarbowy ma zastąpić dotychczas wykorzystywany przez KAS Portal Podatkowy. Komunikacja za pośrednictwem e-US (w postaci portalu lub aplikacji mobilnej), będzie pod względem prawnym tak samo ważna jak wykonywanie czynności w formie tradycyjnej. Ustawa zakłada również m.in., że e-US wykorzystywany w kontaktach z organami KAS będzie serwisem informacyjno-transakcyjnym zarówno dla podatników, a także płatników, pełnomocników oraz komorników sądowych i notariuszy.

Izba wyższa wprowadziła również zmiany do ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja określa zadania i kompetencje instytucji zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Przyjęte w ustawie rozwiązania umożliwią m.in. dokonywanie w Polsce uboju w gospodarstwie bydła do 12 miesiąca życia w ramach produkcji mięsa na użytek własny – aktualnie można dokonać takiego uboju tylko do szóstego miesiąca życia. Ponadto ustawa pozwoli na stworzenie elektronicznej książki leczenia zwierząt, która w razie kontroli, zapewni dostępność do pełnej informacji dotyczącej stosowania produktów leczniczych u zwierząt, z których lub od których pozyskuje się żywność. Wprowadzone do ustawy poprawki dotyczą m.in. systemu kształcenia lekarzy weterynarii.

Poparcia nie uzyskała natomiast ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest zagwarantowanie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji towarzyszących niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG w obliczu wyzwań związanych z transformacją energetyczną oraz z przemianami strukturalnymi w obrębie sektora gazowego. Zaproponowane w ustawie rozwiązania są następstwem planowanych zmian strukturalno-organizacyjnych w PGNiG i mają na celu zagwarantowanie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji towarzyszących niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG przez następców prawnych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Senat odrzucił także w całości ustawę o Akademii Kopernikańskiej. Przygotowana z inicjatywy Prezydenta RP ustawa zakłada powołanie nowej instytucji, która ma wzmocnić polską kadrę akademicką, zwiększać jej konkurencyjność, a także zapraszać do współpracy naukowców z całego świata. Zgodnie z założeniami ustawy, Akademia ma realizować program obejmujący m.in. finansowanie badań naukowych, w tym przyznawanie stypendiów kopernikańskich, grantów Mikołaja Kopernika czy powoływanie ambasadorów Akademii Kopernikańskiej. Akademia ma się składać z sześciu izb: Izba Astronomii i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, Izba Nauk Medycznych, Izba Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Izba Filozofii i Teologii, Izba Nauk Prawnych i Izba Laureatów Nagrody Kopernikańskiej. Regulacja przewiduje również utworzenie powiązanej strukturalnie z Akademią uczelni publicznej – Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.

Fot. M.Marchlewska- Wilczak/ Kancelaria Senatu

XLII posiedzenie Senatu RPXLII posiedzenie Senatu RP
@