Święto Konstytucji 3 Maja

Date : 3 maja 2022
Święto Konstytucji 3 Maja to jeden z najważniejszych dni w kalendarzu polskich świąt narodowych. 231 lat temu Polacy uchwalili pierwszą w Europie (drugą na świecie) ustawą zasadniczą, która gruntownie zmieniała ustrój naszego państwa. Konstytucja 3 Maja wzmacniała suwerenność i stabilność Rzeczypospolitej Obojga Narodów, znosiła godzące w bezpieczeństwo państwa liberum veto i wolną elekcję. Twórcy ustawy zasadniczej zadbali również o reformę wymiaru sprawiedliwości, miastom nadali nowe prawa, poszerzyli także krąg ludzi odpowiedzialnych za losy Ojczyzny, przyznając stanowi mieszczańskiemu nowe prawa i obowiązki. Konstytucja 3 Maja była cywilizacyjnym osiągnięciem i ważną kartą historii Polski. Stała się też wzorem dla innych państw.
Dziś w całej Polsce odbywają się uroczyste obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Świętują zarówno mieszkańcy dużych miast jak również małych miejscowości, manifestując swój patriotyzm i przywiązanie do Ojczyzny. Senator Wiktor Durlak wziął udział w gminnych obchodach uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Ropie. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w intencji Ojczyzny odprawionej w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Po nabożeństwie zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć okolicznościowy program słowno-muzyczny pt. „Konstytucja 3 Maja w narodowej tradycji”, przygotowany przez uczniów Szkoły podstawowej Nr 1 w Ropie. Uroczystość zakończyła się przemarszem i złożeniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem „Grunwald”.
Święto Konstytucji 3 MajaŚwięto Konstytucji 3 Maja
@