Posiedzenie 65. Wystąpienie Senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieciPosiedzenie 65. Wystąpienie Senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
@