Posiedzenie 64. Wystąpienie Senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem Punkt Punkt 13. porządku obrad: ustawa o wielkoobszarowych terenach zdegradowanychPosiedzenie 64. Wystąpienie Senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem Punkt Punkt 13. porządku obrad: ustawa o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych
@