Posiedzenie 63. Wystąpienie Senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustawPosiedzenie 63. Wystąpienie Senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw
@