Posiedzenie 55. Wystąpienie Senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innychPosiedzenie 55. Wystąpienie Senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych
@