Posiedzenie 51. Wystąpienie Senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad: ustawa o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnegoPosiedzenie 51. Wystąpienie Senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad: ustawa o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego
@