Posiedzenie 56. Wystąpienie Senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychPosiedzenie 56. Wystąpienie Senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
@