Posiedzenie 28. Wystąpienie Senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad: ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych oraz nad punktem 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustawPosiedzenie 28. Wystąpienie Senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad: ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych oraz nad punktem 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw
@