Posiedzenie 26. Wystąpienie Senatora Wiktora Durlaka  w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich oraz nad punktem 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustawPosiedzenie 26. Wystąpienie Senatora Wiktora Durlaka  w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich oraz nad punktem 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw
@