Posiedzenie 27. Wystąpienie Senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Wystąpienie Senatora nad punktem 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustawPosiedzenie 27. Wystąpienie Senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Wystąpienie Senatora nad punktem 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw
@