Posiedzenie 24. Wystąpienie senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowychPosiedzenie 24. Wystąpienie senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
@