Posiedzenie: 17. Przemówienie senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad: ustawa o doręczeniach elektronicznychPosiedzenie: 17. Przemówienie senatora Wiktora Durlaka w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad: ustawa o doręczeniach elektronicznych
@